Tõhela on soode- ja metsadetagune maanurk Pärnumaal, Pärnu linnas Tõstamaa osavalla põhjaosas. Tõhela piirkond hõlmab nelja küla: Tõhela, Männikuste, Kiraste ja Alu.

Põhjast piirneb Tõhela Koonga vallaga, idast Nätsi-Võlla sookaitsealaga. Läänekaares on meie naabriks Varbla vald, riigi metsamassiivid ja Tõhela järv. Tõhela järv koos seda ümbritseva alaga kuulub Kihnu Väina Merepargi koosseisu. Piirkonda läbib Tõstamaa-Kalli riigimaantee. Keskus asub Männikuste külas, selle kaugus vallakeskusest- Tõstamaa alevikust on 12 km. Maakonnakeskusesse Pärnusse on 42 km. Asustus on kogunenud eelkõige riigimaantee lähedusse.

Tõhela külasid piirab idast Võlla raba, läänest Tõhela järv. Järve põhjaosast saab alguse Paadremaa jõgi. Järve lõunaotsa jääb Tõhela soo, mis kandub naabruses asuva Ermistu järveni. Need kaks järve on Pärnumaa suurimad siseveekogud. Taimestikurikaste järvedena pakuvad nad eluvõimalusi paljudele lindudele ja kaladele. Harrastuskalamehi kohtab siin aastaringselt.

Tõhela järv

Põllumaad on viljakad, kuid kivised, seda märgivad suured kivihunnikud ja -aiad põldude lähistel. Maaparandustööde käigus on kuivendatud alasid Tõhela järvelaanest ja Võlla raba servalt. Haritavat maad on 1100 ha ja metsa 1400 ha. Piirkonnas asuvad ka puisniidud ja parkheinamaad.

Tõhela idaosas vonkleb voore harjal oositaoline 2 km pikkune vallseljak. Suhteline kõrgus kuni 10-12 meetrit. Kõrgus merepinnast kuni 38 m. Piirkonda ümbritsevad suured sood ja rabad, mille servale on kunagised mereveed kandnud rändrahnude kuhjatised.

Kiire interneti EstWin võrgu paiknemise kaart

Vaba aja veetmise võimalused
Tõhela Külaselts
Tõhela külamaja
Bussiühendus
Teenused