MTÜ Tõhela Külaseltsi asutamise eesmärgiks oli piirkonna külade säilitamine, igakülgne arendamine, küla välisilme parandamine. 

Külaselts logo
Logo autor: Ethel Elor

Külaselts asutatud 8. detsembril 2001
Registreeritud 01.02.2002
Aadress: Meierei, Männikuste küla 88113, Pärnu linn, Pärnumaa 
Registrikood: 80159507
Pangarekvisiidid: IBAN EE761010220024512014  Tõhela Külaselts MTÜ
KMKR: EE102289075
Kontakt: info[at]tohela.ee; tohelaselts[at]gmail.com

Juhatuse liikmed:
Evelin Seppor
; tel. 5386 0844; e-post: evelin.seppor[at]gmail.com
Silva- Astrid Kalbach; tel 5907 9357; e-post: ssilvaastrid[at]gmail.com
Marek Päästel; tel. 521 2771

Külaseltsi liikmed
Seltsi liikmeks astumine
Põhikiri
Projektid

MTÜ Tõhela Külaseltsi asutamise eesmärgiks oli piirkonna külade säilitamine, igakülgne arendamine, küla välisilme parandamine.  Selts loodi 8.12.2001. aastal. Ühingul on põhikiri, millest ta oma tegevuses juhindub. Seltsil on 31 liiget.
Külaselts on oma tegevusaja jooksul korraldanud üritusi lastele, noortele ja täiskasvanutele kui ka püüdnud lahendada külaelu pakilisemaid probleeme.
Koos külaelanikega on korraldatud rahvamaja ümbruse heakorrastustalguid. Istutatud on ilupuid ja põõsaid, rajatud on muru ja jalgpalliplats. On korrastatud ka kohaliku kiriku ja kirikumõisa ümbrus. Rahvamaja juurde rajatud kiigeplats, mänguväljak ja istumiseks lauad ja pingid. Uuendatud on võrkpalliplats ja rajatud jalgpalliplats.
Külaselts on aidanud korraldada kodukohapäevi, mis 2022. aastal toimusid juba 20- ndat korda. Kodukohapäevad on mõeldud nii külast mujale elama asunud inimestele ja nende lastele ning lastelastele kui ka kohalikele elanikele.
Meie seltsi omapära on see, et kui enamus mittetulundusühendusi toetuvad ainult projektidest saadavale rahale, siis meie külaselts on võtnud taastada ja hooldada võsastunud puisniite. 2001. aastast on selts hooldanud (ca 14 ha) puisniite ning 2016. a võeti hooldamiseks juurde veel  kokku 29 ha maid Virunas ja Männikustes. Seda tehakse talgute korras koos külarahvaga. Leping on sõlmitud Riigimetsa Majandamise Keskusega. Puisniitude hooldamise eest saadud raha kasutatakse erinevate külaürituste korraldamiseks ja Meierei hoone – külamaja (end. nimetatud ka Päevakeskus) ülalpidamiseks ja projektides omafinantseeringuna.
Kohalike elanike aktiivsus ja koostöö on leidnud tunnustust väljapoolt- Tõhela küla valiti Kodukandi liikumise algatusel Pärnumaa aastakülaks 2003.
Seltsil on olnud hea koostöö Pärnu Linnavalitsuse ja Tõstamaa Osavallakeskusega, kes on aidanud meil paremini oma mõtteid ja plaane teostada.

Külaselts on Kodukant Pärnumaa ja Pärnu Lahe Parnerluskogu liige

Oma tegevustes lähtub MTÜ Tõhela Külaselts vabaühenduste eetikakoodeksistVäärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühendusena on meie kohus anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Külaseltsi asutajad:
Aare Sutt
Andres Kalbach
Andres Laur
Inga Halme
Ivi Laur
Kaarin Reinson
Kristi Talu
Siivi Kiirats
Silvi Rand
Tiiu Salu
Tõnu Salu