Avaleht > Ettevõtlus > Planeeringud

Planeeringud

Algatatud detailplaneeringud

1. Kastna külas asuva Kiviranna maaüksuse detailplaneering, eesmärk on maaüksuse jagamine 3 krundiks ning nende sihtotstarvete muutmine elamumaaks. Algatatud 04.02.2005.a. valla volikogu otsusega nr 101. Koostamisel.

2. Kastna külas asuva Mulgi maaüksuse detailplaneering eesmärgiga jagada kinnistu neljaks eraldi kinnistuks. Algatatud 15.12.2005 valla volikogu istungil otsusega nr. 12. Koostamisel.

3. Kastna külas asuv 8,74 ha Taltsi-Oja maaüksuse detailplaneering. Eesmärk on turismikompleksi rajamine (puhkemajade ehitamine ja haagissuvilate parkmiskohtade rajamine) ning maa sihtotstarbe muutmine. Algatatud Tõstamaa Vallavolikogu 31.03.2006.a. istungil otsusega nr. 35. Koostamisel.

4. Kastna külas asuv 4,76 ha suurusega Suure-Rohtaia ja Väikese Rohtaia maaüksuste detailplaneering. Eesmärgiks on maaüksuste kruntideks jagamine (krundi minimaalseks suuruseks on 1 ha) ja sellega seoses maa sihtotsarbe muutmine. Algatatud Tõstamaa Vallavolikogu 15.09.2006.a. istungi otsusega nr 70. Koostamisel.

Detailplaneeringuala asukoha skeem  
Detailplaneeringu koondjoonis   
Detailplaneering (tekst)

5. Kastna külas asuv 5,71 ha suurusega Vahtra maaüksuse detailplaneering. Eesmärgiks on maaüksuse kolmeks ehituskrundiks jagamine, ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine ning maade sihtotstarvete muutmine. Algatud Tõstamaa Vallavolikogu 15.09.2006.a. istungi otsusega nr 71. Koostamisel.

6. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 13.04.2007.a. istungil otsusega nr 113 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva 19,8 ha suuruse Enno maaüksuse (82602:003:0094) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine ning maade sihtotstarvete muutmine elamumaaks. Maaüksusel asub kaks vääriselupaika (nr. 160150 ja nr. 160151). Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramisel selle minimaalseks lubatud pindalaks on 2 ha, millele antakse ehitusõigus.

7. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 13.04.2007.a. istungil otsusega nr 114 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva 10,2 ha suuruse Kruusiaugu I maaüksuse (82602:003:0001) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine 5 krundiks, 3-le krundile ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine ning sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramisel selle minimaalseks lubatud pindalaks on 2 ha, millele antakse ehitusõigus.

8. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 01.06.2007.a. istungil otsusega nr 127 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva 5,6 ha suuruse Jaanuse maaüksuse (82602:003:0083) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kaheks jagamine, ühele maaüksusele ehitusõiguse andmine ja hoonestuse tüübi määramine ning maa sihtotstarbe muutmine.

9. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.08.2007.a. istungil otsusega nr. 132 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva Antsu maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse andmine ja hoonestuse tüübi määramine. Antsu maaüksus on 3,7 ha suur.

10. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.08.2007.a. istungil otsusega nr. 133 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva Paulo II maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse kaheks jagamine, moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine. Paulo II maaüksus on 1,78 ha suur.

11. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.08.2007.a. istungil otsusega nr. 134 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva Poolu IV maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine. Poolu IV maaüksus on 10,28 ha suur.

12. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.08.2007.a. istungil otsusega nr. 137 Tõstamaa vallas Kastna külas asuva Reinu maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ehitusõiguse ning hoonestuse tüübi määramine. Reinu maaüksus on 1,4837 ha suur.

13. Tõstamaa Vallavolikogu algatas 19.10.2007.a. istungil otsusega nr. 145 Tõstamaa vallas Ranniku külas asuva Kivineeme maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarvete muutmine ning ehitusõiguse ja hoonestuse tüübi määramine. Kivineeme maaüksus on 7,16 ha suur.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tõstamaa Vallavalitsuses. 

Andmed: Tõstamaa valla kodulehelt

Kastna küla