Avaleht > Kastna Külaselts > Asutamisleping

Asutamisleping

MITTETULUNDUSÜHINGU KASTNA KÜLASELTS ASUTAMISLEPING

4. septembril 2007.a. Kastnas

      1.       Eerika Heindla
2.      
Piret Volgerad
3.      
Maire Adler
4.      
Karin Miidu
5.      
Janek Press
6.      
Piret Press
7.      
Mare Klaas
8.      
Heiki Heindla
9.      
Ida Karotam
10.  
Eliisabet Aksin
11.  
Helju Volgerad
12.  
Maie Miidu
13.  
Helgi Sireli
14.  
Mati Sireli
15.  
Taivo Aksin
16.  
Mati Heindla

Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu alljärgnevatel tingimustel:

1. Mittetulundusühingu nimi on KASTNA KÜLASELTS.

2. Mittetulundusühingu asukoht ja aadress on Kastna küla 88 106 Tõstamaa vald Pärnu maakond Eesti Vabariik.

3. Mittetulundusühingu eesmärgiks on Kastna piirkonna külade igakülgne arendamine ja  elanikkonna eneseteadvuse tõstmine omanäolise ja elujõulise Kastna nimel.

 4. Asutajad määravad juhatuse liikmeteks.

      1.       Eerika Heindla
2.      
Piret Volgerad
3.      
Janek Press
4.      
Mati Sireli
5.      
Taivo Aksin
6.      
Karin Miidu
7.      
Mati Heindla

5. Asutajad määravad juhatuse esimeheks Janek Press, elukoht Kastna küla Tõstamaa vald Pärnu maakond.

6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusühingu põhikirja.

7. Asutamisleping on sõlmitud Kastnas 4. septembril 2007 a. kahes (2) eksemplaris, millest üks esitatakse registrile ja teine jääb asutajatele.

Kastna küla