Tagasi eelmisele lehele

Tõhela Ristija Johannese apostliku-õigeusu kirik asub Männikuste külas. Enne oma kiriku ehitust kuulusid selle piirkonna õigeusklikud Seliste kogudusse, preester viis piirkonna rahvale jumalateenistusi läbi algul Ansutoa talus ja 1873. aastast Tõhela koolimajas. Kuna piirkonnas oli peaaegu 1200 õigeusklikku (u. 75% elanikest), siis asutati 1876. aastal oma kogudus. Koguduse liikmeid oli sel ajal 571 meest ja 610 naist. 1894. aastal osteti kiriku ehitamiseks 4 tiinu maad ning juba samal aastal   algab kirikuehitus ühes kirikuteenrite majaga ja kõrvalhoonetega. 1895. aastal on kiriku õnnistamine. Projekti autoriks on arhitekt A. Edelson.
Kirik on traditsioonilise kolmeosalise ehitusega hoone, millel läänes torn, keskel saaliga põhikorpus ning idas altariruum. Kiriku hoolikalt valitud ja tahutud ning puhtalt laotud suhteliselt suurtest maakividest müürile sekundeeris Tõstamaa kollane tellis, millest oli ehitatud ka torn. Siseruumi kaunistas lae all kulgev lihtne karniis ja napid neoklassitsistlikud maalingud. Tõhela kirik ja kogudus tegutsesid aastani 1963. 2 väiksemat kella viidi mõne aasta pärast Kastna kirikusse, suur kell viidi kuulu järgi Vasknarva. Torniluugid olid katki, vihmal sissepääs vaba ja algaski kiriku lagunemine. Suur torn vajus eluohtlikult kaldu ja see tuli 1987. a. maha tõmmata.
1988. aasta kodukohapäeval tehti hoogtööpäevak kiriku taastamiseks. Koristati ümbrust ja remonditi kiriku katust, toimus korjandus kiriku remondiks. Siis vahepealsete muutuste tõttu see soikus.
2000. aastal kiriku edaspidise lagunemis pidurdamiseks parandati taas katust ja tehti ka torniosale katus. Kiriku remonditööd olid suursündmuseks tervele külale. Kasutuna seisnud kirikuhoone katusele olid elama asunud toonekured. Külarahvas jaotus kaheks, ühed soovisid kiriku taastamist, teised pigem säilitada kurepesa kirikukatusel. Toonekured said pesa ja kirik uue katuse. Töid teostasid kohalikud mehed.
Kodukohapäevadel on kirikus korraldatud näituseid ja küünlavalgel kontserte. Tõhela koguduse liikmed on algatanud 2002. a. traditsiooni süüdates esimesel advendipäeval kirikus küünlaid.

Tõhela kirik
« 2 kohta 3 »