TÕN

Koolitus “E- teenused, ID- kaart, Smart- ID, mobiil- ID” algab kell 13.00, vaata lisainformatsiooni siit
Koolitus “Teeme end nähtavaks” algab kell 14.00, vaata lisainformatsiooni siit

 

Käesoleva aasta TÕNi üleskutse „Õppimine seob põlvkondi“ annab meile kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest- ja tegemisest.

19. – 26. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕNi tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

TÕN 2017 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Vabariiklikud üritused:
19. oktoobril TÕNi avaüritus Tartus
26. oktoobril XXI täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

ETKA Andras koordineerib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas.

Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum.

• Ürituste korraldamine – teabepäevad, tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm.

• Tunnustamine vabariiklikul ja maakondlikul tasandil.

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) õppepäev Tõhelas 24.10.2017