Tähelepanu kõigile Tõhela järve jääraja kasutajatele!jäärada suletud!

Keskkonnaameti poolt oli Külaseltsile antud tingimuslik nõusolek mootorsõidukite jääraja rajamiseks ning kasutamiseks Tõhela järvel.
Jääraja kasutamine oli lubatud kuni käesoleva aasta 14. veebruarini, kui ilmaolud seda võimaldavad.
Keskkonnaameti poolt antud tingimuste ja Looduskaitseseaduse järgimiseks palume alates 15. veebruarist kõigil mootorsõidukijuhtidel hoiduda Tõhela järve jääl sõitmisest.
Hoidkem loodust ja tagagem üksteise turvalisus!
Tõhela järve jäärada on suletud!