Tagasi eelmisele lehele

Tõhela Kodukohapäevad on mõeldud nii külast mujale elama asunud inimestele ja nende lastele ning lastelastele kui ka kohalikele elanikele. Meenutatakse põhiliselt minevikku, kuid ka paikkonna tänast päeva. 2018. aastal toimusid 18- ndat korda. Kodukohapäevade algatajad on Vaike Hang, Silvi Rand ja Meeli Sutt.

XVIII Kodukohapäev 30. juuni 2018.a “Tõhela küla 500” Tõhela küla rahvas pidas nii 18-ndat kodukohapäeva kui tähistas 500 aasta möödumist küla esmamainimisest. Päev algas rongkäiguga  endise meierei, nüüdse  külakeskuse eest. Kodukohapäev avati kontserdiga  lauluväljakul, oma tervitussõnad sõnas linnapea Romek Kosenkranius. Toimus küla  lipu sisseõnnistamine. Edasi peeti kalmistupüha. Lapsed vaatasid etendust “Punamütsike”. Täiskasvanud vaatasid rändteatri tükki. Rahvamajas ning külakeskuses sai vaadata erinevaid näitusi kohalku ajaloo ning käsitöö teemadel. Õhtusel loteriil loositi peavõiduna välja koorem sõnnikut. Päeva lõpetas sünnipäevatordi ühissöömine, ilutulestik ja lõkke süütamine.
Kodukohapäeval registreerus 230 külastajat.

XVII Kodukohapäev

XVI Kodukohapäev 28. juuni 2014.a “Küüditatute mälestuseks”
Avati mälestusmärk küüditamise ohvritele. Pingi kinkimine “Kodukohapäevade” algatajatele. Surnuaiapüha Tõhela kalmistul. Sportmängud rahvamaja platsil, lastele näomaalingud. Loterii. Simman, ansambel Kalev Kalden.

XV Kodukohapäev 07. juuli 2012.a. “Ühismajandid Tõhelas”
Huvilistele avatud Tõhela Päevakeskus (end. Meierei) Samas on avatud kohvik. Rongkäik Tõhela Päevakeskusest rahvamaja juurde. Surnuaiapüha Tõhela kalmistul. Sportmängud rahvamaja platsil, lastele näomaalingud. Loterii. Simman, ansambel “Black and White”.  Avatud fotode näitus kolhoosiajast, väljapanek käsitööst ja põllutöömasinatest. Loterii.

XIV Kodukohapäev 03. juuli 2010.a.  Pühendatud Tõhela külale.
Rongkäik rahvamajja meierei eest. Ajalootund (Vaike Hang), Sportmängud, Surnuaiapüha Tõhela kalmistul, rahvamajas tegevused lastele koos Pipi ja Jungaga, matk Tõhela külas, lastekontsert, loterii, ansambel XXL. Avatud näitused.

XIII Kodukohapäev 28. juuni 2008.a. pühendatud Männikuste külale.
Toimus matk Tõhela piirkonna suurimasse Männikuste külla. Kavas olid meenutused Männikuste külas, kalmistupäev, sportmängud, rahvakoosolek, kontsert, loterii ja õhtune tantsuõhtu ans. Rahamassina saatel. Vaadata olid näitused käsitöödest, “Männikuste küla”, ja fotonäitus „Kodukant 2006-2008“. Võimalus oli osta Tõhela logoga tassi. Külaselts renoveeris Kodukandipäevaks TA bussi, millega sõidutati külapäeval osalenuid mööda Männikuste küla.

XII Kodukohapäev 1. juuli 2006.a. Laululava avamine, esines puhkpilliorkester, pallimängud. Kalmistupüha Tõhela kalmistul, jalutuskäik Häidaste külas. Õnneloos ja Simman. Lisaks lõkkeõhtu, rahvalikud mängud, näitused. Ilmus trükis Häidaste küla ajaloost. Kirikukontsert. Tõrvikutega jooks.

XI Kodukohapäev 26. juuni 2004.a. teemaks Alu küla.
Rahvakoosolek ja jalutuskäik “Alu küla enne ja nüüd”, laste töötoad, rahvalikud mängud, mälestustund, loterii, külasimman. Näitus Alu külast ja tänapäevasest külaelust. Ilmus trükis Alu küla ajaloost. Kodukohapäevaks valmis Tõhela Rahavamaja juurde mänguväljak.

X Kodukohapäev 6. juuli 2002.a. “Leelaste küla”
Päev algas piduliku lipuheiskamisega. Kalmistupüha. Toimus matk Leelaste külla. Olid näitused Leelaste  külast, sugupuudest, Birgit Pere käsitöödest, Ethel Elori joonistustest, fotodest. Ilmus trükis Leelaste küla  ajaloost. Spordivõistlused, loterii, mängud lastele,  tõrvikutega jooks, lõkkeõhtu, simman, kohalike fotohuviliste näitus “Tõhela elu ja inimesed” kirikus. Valmisid kodukohapäevade logoga särgid. Kokku oli tulnud peaaegu nelisada inimest, kes peavad kalliks oma või oma vanemate sünnipaika.

IX Kodukohapäev 17. juuni 2000.a. pühendatud Kiraste külale.
Toimus matk Kiraste külla. Kavas olid meenutused Kiraste külas, kalmistupäev, sportmängud, rahvakoosolek, kontsert, loterii ja õhtune simman. Vaadata olid näitused “Kiraste küla” ja “Mats Mõtslane”. Ulatuslik oli Tõhelas sündinud-kasvanud kunstniku Laine Jõe näitus “Virnane väljapanek”, sellel olid maalid, pildid, visandid, fotod töödest ja palju käsitööesemeid. Ilmus trükis Kiraste küla ajaloost.

VIII Kodukohapäev 20. juuni 1998.a. Tõhelas, pühendatud Teoste külale.
Toimusid ringkäik Teostes, kalmistupäev, oksjon, näitused, kontsert, võrkpalliturniir, köievedu, tõrvikutega jooks, esinesid 2 Teoste küla pillimeest. Õhtul simman rahvamajas. Välja anti Vaike Hangu koostatud Teoste küla tutvustav brozüür “Teoste küla mälestustes”.  Vaadata oli käsitöönäitus, samuti näitused “Teoste küla” ja “Martin Sohberg”. Osales ligemale 400 inimest.

VII Kodukohapäev 15. juunil 1996.a. Oli pühendatud Viruna asundusküla ajaloole, kuulati ettekandeid, näitus külast. Esinesid kohalikud lapsed laulu- ja tantsukavaga. Valmis raamat Viruna asunduskülast. Loterii, lõkkeõhtu, simman hommikuni.

VI Kodukohapäev 18. juunil 1994.a. Põhiteemaks koolihariduse andmine. Räägiti koolijuhataja Karp Noppeli tegevusest. Esinesid kohalikud lapsed, rahvatantsijad.

V Kodukohapäev 13. juunil 1992.a. Oli pühendatud kohaliku piimaühingu asutamise 80. aastapäevale ja Tõhela noorsooseltsi tegevuse meenutamisele. Noorsooseltsi tegevusest rääkis põhjalikumalt Silvi Rand. Näitused piimühingust, seltsidest jm. Näha võis rahvatantsu. Loterii ja tõrvikutejooks, simman. Ilmus Tõhela paikkonda tutvustav voldik.

IV Kodukohapäev 9.juunil 1990.a. Ettekandeid oli masinaühistute asutamisest, põllumasinate ostmisest ja kunagise ühistöö kõrgest järjest. Räägiti rahvamaja ajaloost ja arvukatest seltsidest, ühistutest. Meenutati laulukoore ja orkestrit. Kirikumõisas oli näha mitmeid näituseid. Kohalike laste joonistusi, naiste ja meeste käsitööd. Rein ja Reet Soobiku maale. Vaadata oli Tõhela kunagise kaheksa küla pildid. Loterii, tõrvikutejooks. Simman.

III Kodukohapäev 18.-19. juunil 1988.a. Esimesel päeval korrastati lagunenud Tõhela-Murru apostlik õigeusu kirikut seest ja väljast. Teisel päeval oli rahvakoosolek rahvamajas. Räägiti esimestest perekonnanimede panekust 1824, talude ostmisest 1870 ja massilisest usuvahetusliikumisest 1845-1847.

II Kodukohapäev 3. august 1986.a. Mälestuskivi koolmeister-rahvavalgustaja Mats Mõtslase (kodanikunimega Mart Kiirats, 1884-1956) sünnikodu õue. Rahvast oli kogunenud üle 300. Ekskursioon Tõhela kalmistule. Luulepõimik „Kui tulen oma kodukohta”, koostaja Silvi Rand.

I Kodukohapäev 16. september 1984.a. Andrei Murro mälestustahvli avamine. Valmis Kodukohapäeva embleem, autoriks Laine Jõe. Mitmed sõnavõtud Tõhelast pärit inimestelt. Näitus „Külast külla”. Ekskursioon läbi külade. Eeskava, õnne õngitsemine. Tantsuõhtu. Osales mitusada inimest üle eesti.

Lühike kokkuvõte toimunust. Pikemalt võib Kodukohapäevadest lugeda Vaike Hangu artikleid Pärnumaa “Külade ajaloost 2”.